Concurs obert d'interpretació musical per a joves
violin

PROPERA CONVOCATÒRIA


La propera convocatòria serà a finals del 2016.