Òrgans de Govern

Patronat

El Patronat de la Fundació Privada l’Arjau està format per les següents persones, el càrrec de les quals exerceixen de manera gratuïta:

President

Esteve Sala Torra

Vicepresident

Alejandro Luque Sánchez

Secretària

Montserrat Frigola Caselles

Tresorer

Luís M. Rico Gómez

Vocal

Margarita Acín Biota

Vocal

Fernando Echevarne Santamaría

Vocal

María Gaspart Bueno

Vocal

Montse Giner Lladós

Vocal

Santiago Gotor Sánchez

Vocal

Ignacio Goytisolo Marquínez

Vocal

Francisca Hernández Jiménez

Vocal

Mariano Hernández Montes

Vocal

José Mª Marqués Vilallonga

Vocal

Marta Pich-Aguilera Baurier

Vocal

José Tramuns Doménech

Vocal

Joan Curcó Costafreda

Vocal

Natalia Reverter Guillot

Òrgans de gestió

Els nostres òrgans de decisió i gestió són:

El Patronat

És l'òrgan de govern i administració de la Fundació. La representa, gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels seus fins fundacionals. Es reuneix un mínim de dues vegades a l'any. Està format per dinou patrons. Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un període de quatre anys i són reelegibles indefinidament per períodes de la mateixa durada. Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament.

La Comissió Permanent

És l'òrgan executiu i es reuneix una vegada al mes. S'encarrega de la presa de decisions a curt termini i del desenvolupament i gestió diària de la Fundació. Està formada per un grup de persones triat pel patronat.