Òrgans de Govern

Patronat

El Patronat de la Fundació Privada l’Arjau està format per les següents persones, el càrrec de les quals exerceixen de manera gratuïta:

President

Esteve Sala Torra

Secretària

Secretaria Montserrat Frigola Caselles

Òrgans de gestió

Els nostres òrgans de decisió i gestió són:

El Patronat

És l'òrgan de govern i administració de la Fundació. La representa, gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels seus fins fundacionals. Es reuneix un mínim de dues vegades a l'any. Està format per dinou patrons. Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un període de quatre anys i són reelegibles indefinidament per períodes de la mateixa durada. Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament.

La Comissió Permanent

És l'òrgan executiu i es reuneix una vegada al mes. S'encarrega de la presa de decisions a curt termini i del desenvolupament i gestió diària de la Fundació. Està formada per un grup de persones triat pel patronat.