Concessió d’ajudes

La Fundació l’Arjau té per objecte amb caràcter general, el foment i desenvolupament de l’ensenyament i de la cultura, així com la promoció, divulgació i el patrocini d’activitats artístiques, científiques, tècniques, formatives i/o Benèfiques.

El Patronat de la Fundació l´Arjau és qui concedeix les ajudes, gràcies a les aportacions generoses i solidàries de moltes famílies, amics i empreses.

CONVOCATÒRIA TANCADA

CONVOCATÒRIA AJUDES CURS 2024-25

Dirigida als alumnes/as les famílies del qual tinguin dificultats per a afrontar el pagament de les despeses escolars del curs 2024/25.

El procediment per a sol·licitar ajudes consisteix a llegir les bases i enviar la documentació requerida en les mateixes al mail de contacte de la Fundació: arjau@arjau.org, abans del 31 de maig del 2024.

Una vegada estudiades les sol·licituds, es comunicarà a cada sol·licitud el resultat abans del 19 de Juliol de 2024.

DADES D'INTERÈS:

  1. Per a gestionar degudament les sol·licituds per al curs 2024-25, no es podran admetre sol·licituds amb posterioritat al 31 de maig de 2024.
  2. El fet d’estar rebent ajuda durant el present curs no eximeix de la presentació de la sol·licitud per al pròxim curs, ni suposa la seva continuïtat.
  3. La concessió d’una ajuda és incompatible amb la matriculació en activitats extraescolars.

MÉS INFORMACIÓ